Společnosti, kterým jsme dodali renovované stroje nebo pro ně vyrábíme součásti strojů.
 
Neopharma a.s.
Klášterní officína s.r.o
Gayer cosmetics s.r.o.
Erba Lachema s.r.o.
Harmonelo Factory s.r.o.
Pecka stroje