výrobce: neznámý
U tohoto stroje bylo provedeno kopletní vyčištění a odstranění opotřebovaných nebo nepotřebných dílů. Zákakazník požadoval aby etiketovací stroj uměl i uzavírat kovové plechovky a to ve třech rozměrech. Po uzavření plechovek následně oetiketován. Přidáním speciálního přípravku byla možnost etiketování i krabiček o rozměru cca 200 x 50 x 50 mm.
 

Před